Насърчаване на по-добро гражданско образование в селските райони чрез подходящи онлайн материали

Scroll to content

Използвайте обучителната онлайн мотивационната среда и използвайте останалите ресурси в свободното си време

Открийте учебните материали и намерете нови начини за предаване на умения и знания по гражданско образование на вашите ученици

Разгледайте и нашите интерактивни ресурси с отворена система със значки (open badges) като признание за вашите постижения

Присъединете се към мрежата на Rural GCE, за да споделите своя опит и да се почерпите от опита на другите