В ATERMON се стремим да бъдем в челните редици на приложните изследвания в нововъзникващите технологии и инструменти, докато непрекъснато експериментираме с иновативни електронни решения за разпространение на знания. Екипът се състои от висококвалифицирани професионалисти в областта на учебния дизайн, техническото консултиране, уеб дизайна и разработката, създаването на съдържание и дигиталния маркетинг. Нашата мисия е да концептуализираме и проектираме ИКТ решения за ИТ, базирани на модели за игра. Нашите ценности обслужват концепциите за отворено и приобщаващо образование и персонализирано обучение в бизнес контекст, който няма да налага ограничения по отношение на качеството и ефективността.