Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) е частна компания за обучение на високо ниво, пионери в съвместното създаване с компании, възрастни и млади хора в обучението по иновативни концепции, създаване на бизнес, основни умения за заетост, умения за грамотност и смятане, предприемачество и обучение в меки и твърди умения.

FyG действа активно като компания за образование и обучение, насърчавайки и подобрявайки развитието на възрастните, виждайки нови възможности и помагайки им да станат по-пригодни за работа, изправени пред различни фактори на изключване: младежи и възрастни с образователни затруднения, безработни с икономически или социални пречки.

FyG има опит в провеждането на широк спектър от обучителни курсове и наставнически програми за компании, предприемачи, стартиращи фирми, също и с лица от групи в неравностойно положение. Той действа като орган за кариерно ориентиране, професионално консултиране и предоставяне на информация за предоставяне на работа и посредничество на пазара на труда за безработни като: ориентация, обучение, оценка и информация.

През последните години FyG разработва и реализира редица европейски проекти за международно сътрудничество по програма Еразъм +, Хоризонт 2020 и COSME, занимаващи се със създаването и развитието на предприятието, заетостта, управлението, обучението за стартиране, интернационализацията, игровизацията и иновациите в обучението по предприемачество.