За проекта

Scroll to content

Проблемът

Не е тайна, че светът се променя бързо - обществото, културата и нациите се променят и концепциите за гражданството се променят заедно с тях. В тази бързо променяща се среда е важно образованието да е в крак с развитието и да помага на учениците да практикуват и подходящ модел на гражданство. Но за да се постигне това, самото гражданско образование трябва да бъде актуално и ангажиращо. Това важи особено за селските райони, където в много случаи гражданското образование се прилага по-слабо, особено в сравнение с градската среда.

Решението

Проект Rural GCE има за цел да помогне за преодоляване на дисбаланса, където съществува, между градските и селските райони и как се преподава и подхожда към гражданството в тези области. Проектът ще изследва и ще разгледа проблемите на селските райони в избраните страни, проблемите около гражданското образование, как се преподава и как всички тези концепции могат да се пресичат. След като тези проблеми бъдат идентифицирани и подробно разгледани, проектът има за цел да създаде всеобхватна мотивационна среда за учене, чрез която лесно да се достигне до ресурси и учебни материали, позволявайки на учителите и други заинтересовани страни да приложат по-добре практиките и ценностите на глобалното гражданство в по-ангажираща и изчерпателен начин.

Цели на проекта

Проектът има следните цели:

  • Да се идентифицират трудностите и бариерите, с които гражданското образование в селските райони се сблъсква, както и неговите силни страни

  • Да се разработи курс, който да отговори на тези трудности, както и да надгражда силните области

  • Да се разработи учебна мотивационна среда, която предоставя полезни умения и знания на потребителите по достъпен и ангажиращ начин

  • Да се създаде общност от практики за учители и други преподаватели чрез виртуална мрежа, която те могат да използват за споделяне на знания, практики и самите резултати от проекта