Център Emphasys е създаден през 1998 г. и работи като образователен, ИКТ център за обучение, Център за изследвания и разработка на софтуер, одобрен от Министерството на образованието, културата, спорта и младежта на Кипър. Той е организиран в 4 взаимосвързани отдела:

  • Образователният отдел, който предлага валидирани и акредитирани ИТ курсове, както и кариерно консултиране.
  • Отделът за обучение по ИКТ, който включва две високо оборудвани звена: (а) звеното STEAM, което предлага курсове за млади хора, съчетаващи роботика, 3D дизайн и печат, както и кодиране чрез видеоигра, ръководени от инструктори на „Lego Education Trainer“, и (б) Отдел за обучение на ЕС, който осигурява богат избор от курсове за мобилност за обучение по програма Еразъм + KA1 за професионалисти и граждани на ЕС.
  • Изследователският отдел, който работи с няколко организации по проекти на ЕС под редица фондове (напр. Еразъм, AMIF, AAL, Правосъдие)
  • Отдел за разработка на софтуер, който участва в проектирането, разработването, пилотното тестване и оценка на различни инструменти за електронно обучение, игри, мобилни приложения, платформи, уебсайтове, приложения и портали за оценка и др.

Emphasys е активен член на Европейската мрежа за цифрово обучение (DLEARN).