Το Κέντρο Emphasys, ιδρύθηκε το 1998, και λειτουργεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Διοργανώνεται σε 4 αλληλένδετα τμήματα:

  • Το Τμήμα Εκπαίδευσης που προσφέρει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, καθώς και Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
  • Το Τμήμα Εκπαίδευσης ΤΠΕ που περιλαμβάνει δύο άκρως εξοπλισμένες μονάδες: (α) τη μονάδα «STEAM» που προσφέρει μαθήματα σε νέους που συνδυάζουν ρομποτική, τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση, καθώς και κωδικοποίηση μέσω βιντεοπαιχνιδιού με καθοδήγηση εκπαιδευτών εκπαιδευτικής ρομποτικής «Lego Education» και (β) τη μονάδα κατάρτισης της ΕΕ που παρέχει ευρεία επιλογή μαθημάτων εκμάθησης κινητικότητας Erasmus + KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ.
  • Το Τμήμα Έρευνας που συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς σε έργα της ΕΕ με ποικίλους πόρους (π.χ. Erasmus, AMIF, AAL, Justice)
  • Το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού που συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, παιχνιδιών, εφαρμογών για κινητά, πλατφόρμες, ιστότοπους, εφαρμογές και πύλες αξιολόγησης κ.λπ.

Η Emphasys είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Δικτύου Μάθησης (DLEARN).