Παρότρυνση της καλύτερης παγκόσμιας εκπαίδευσης των πολιτών στις αγροτικές περιοχές μέσω ελκυστικού διαδικτυακού υλικού

Scroll to content

Χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό μαθησιακό κίνητρο και περιηγηθείτε στους πόρους μας στον δικό σας χρόνο

Ανακαλύψτε το εκπαιδευτικό υλικό Rural GCE και βρείτε νέους τρόπους για να μεταδώσετε δεξιότητες και γνώσεις GCE στους μαθητές σας

Δείτε και τους διαδραστικούς πόρους μας, με ένα ψηφιακό σήμα (οπτικό σύμβολο ολοκλήρωσης) ως αναγνώριση των επιτευγμάτων σας.

Εγγραφείτε στο Rural GCE Network για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και να μάθετε από την εμπειρία άλλων