ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (UTH), με 37 Τμήματα και 8 Σχολές, είναι ένα Πανεπιστήμιο με τη δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και εξωσχολικές ενότητες σε συγκεκριμένους ερευνητικούς και επαγγελματικούς τομείς, για περισσότερους από 43000 φοιτητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστή για την εξαιρετική ερευνητική της απόδοση και τα εξαιρετικά επιστημονικά της επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα