University of Thessaly (UTH)

Университетът на Тесалия (UTH), включващ 37 катедри и 8 факултета, е университет със собствена идентичност и с видно място в националната образователна система на Гърция. UTH предлага бакалавърски и следдипломни програми и извънучебни модули в специфични изследователски и бизнес области за над 43000 студенти. Основната мисия на университетa е популяризирането на научните знания чрез изследвания и приносът за културното и икономическо развитие на местната общност и по-широко общество. Известен е с отличните си изследователски резултати и изключителни научни постижения, в съответствие с международните стандарти.