Ruse Chamber of Commerce and Industry (RCCI)

Русенската търговско-индустриялна камара е независима, доброволна обществена организация (организация с нестопанска цел), създадена да подкрепя, популяризира, представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и да насърчава пазарните и икономически отношения за европейска и международна интеграция за региона и страната.

Предоставяме широк спектър от услуги на фирми членове и трети страни, за да подпомогнем развитието на техния бизнес и да установим международни търговски отношения, както и улесняване на чуждестранни инвестиционни проекти, реализирани в Русенския регион.

Сред нашите дейности влизат и лобиране пред местната и централната власт и други публични институции, за да насърчим разбирането за ролята и нуждите на бизнеса.